• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Zeer ervaren bestuurder/toezichthouder is per direct beschikbaar als toezichthouder.

Persoonlijk

Zeer ervaren bestuurder/toezichthouder is per direct beschikbaar als toezichthouder.

Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Juli 2018 - heden
FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGE GGZ inGeest

Juni 2018 - heden
LID RAAD VAN TOEZICHT LIMOR

Juni 2018 - heden
INTERVIEWER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR BELEVING VAN HERSTEL Arkin

1-12-2016 – 1-2-2019
PROJECTLEIDER WOONVOORZIENINGEN AMBULANT PLUS / ADVISEUR WOONINITIATIEVEN / ADVISEUR FAMILIEBELEID 2.0 HVO-Querido

1-7-2016 – 1-9-2017
INTERIM-MANAGER Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

16-1-2015 – 16-3-2016
DIRECTEUR A.I. Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

1-7-2014 – 1-9-2014
ADVISEUR POSITIONERING 13 BEROEPSINHOUDELIJKE FYSIOTHERAPIEVERENIGINGEN

1-4-2014 – 30-6-2014
SENIOR ADVISEUR VERENIGINGSZAKEN A.I. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 Verantwoordelijk voor strategievorming, ondersteuning, etc. van cluster van 13 beroeps-inhoudelijke verenigingen; gelieerd aan het KNGF
 Begeleiding personele gevolgen interne reorganisatie
 Ontwikkeling kennisdomeinen (oudere patiënten, duurzaamheid, preventie, kennisallianties, wetenschap, zorgverzekeraars, ledenbinding, etc.)
 Bewerkstelligen erkenning specialisatie fysiotherapie conform artikel 14 wet BIG

2010 – 15-12-2013
DIRECTEUR Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van ruim 100 grote gesubsidieerde orkesten, muziekensembles, theater- en dansgezelschappen
 Implementatie van fusie van drie rechtsvoorgangers en bewerkstelligen fusie met vierde brancheorganisatie (medio 2012 gerealiseerd): professionalisering bestuur, verbeteren relatie met achterban, ontwikkeling strategisch beleid, inrichting werkapparaat, externe positionering (richting overheden, stakeholders binnen en buiten de sector en publieke domein)
 Samenvoegen bestaande en ontwikkelen nieuw producten- en dienstenaanbod (waaronder collectieve fondsenwerving podiumkunsten, mobiliteitsplatform voor uitstroom honderden medewerkers van aangesloten instellingen, ontwikkeling code culturele diversiteit, ontwikkeling publiekscampagnes, sluiten mantelovereenkomsten, visitatie instellingen)
 Bestuurder van diverse fondsen, besturen en stuurgroepen op gebied van sociale zekerheid, collectieve promotie, ondernemerschap, mobiliteit, vrije tijd en recreatie, fondswerving en deskundigheidsbevordering
 Verhuizing bureau

2006 –2009
ALGEMEEN DIRECTEUR Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie te Rijswijk
 Herpositionering organisatie: modernisering bestuur, verbeteren relatie met achterban en externe stakeholders (overheden, stakeholders binnen en buiten de sector) en verbeteren interne en externe communicatie
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van 2.000 slagerondernemers (detailhandel en productiebedrijven)
 Implementatie van en leiding geven aan uiteenlopende processen, (innovatieve) projecten (o.a. op gebied van ICT, e-learning, onderwijs en organisatie van evenementen) en strategische samenwerking binnen de versdetailhandel
 Bestuurder van diverse fondsen en besturen op gebied van sociale zekerheid (cao, pensioen, ziektevervanging, VUT), onderwijs (vormings-, ontwikkeling- en opleidingsfondsen en vakopleiding), vleestechnologische aangelegenheden (Productschap Vee en Vlees) en ondernemersbelangen (MKB-NL, Hoofd Bedrijfschap Ambachten)
 Verbouwing bedrijfspand

1997 – 2005
DIRECTEUR Districts Huisartsen Vereniging Holland Noord te Alkmaar
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van 450 huisartsen
 Werkafsprakenproject met medisch specialisten vijf ziekenhuizen in de regio
 Oprichting vijf doktersposten
 Begeleiding bij oprichting meerdere HOED-constructies (Huisartsen Onder Een Dak)
 Ontwikkeling en uitvoering klachtenregeling
 Ontwikkeling meerdere (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden inclusief (nieuwbouw-) huisvesting
 Coördinatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
 Organisatie nazorgtraject huisartsen Nieuwjaarsramp Volendam (waaronder actieve rol in ontwikkeling buitenpolikliniek Waterlandziekenhuis)
 Organisatie zorg rond legionellaramp in Bovenkarspel
 Verhuizing bureau

1994 – 1997
ALGEMEEN DIRECTEUR stichting Delta te Almere (drie verzorgingshuizen en één verpleeghuiscentrum)
 Direct leiding aan ca. 10 managers (locatiedirecteuren en diensthoofden), indirect aan ca. 400 medewerkers
 Bestuurder conform WOR
 Fusie stichting Delta met Stichting EVA (eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen)
 Ontwikkeling WoonZorgCombinatie (WoZoCo)
 Bestuurder van beheerstichting onroerend goed

1991 - 1994
PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR A.I. Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool van Amsterdam
 Vanuit gebruikersperspectief aansturing nieuwbouw faculteit
 Verhuizing en huisvesting tien onderwijslocaties van drie fusiepartners naar nieuwbouw faculteit
 Inrichting facilitaire organisatie (bedrijfsrestaurant, huishoudelijke dienst, huisdrukkerij, conciërgerie)
 Implementatie fusiefaculteit
 Introductie planning- en controlsystematiek
 Professionalisering contractonderwijs t.b.v. externe opdrachtgevers
 Ontwikkeling HBOV-AMC variant verpleegkunde (topklinische verpleegkundige zorg in academisch ziekenhuis)

SECRETARIS COLLEGE VAN BESTUUR / HOOFD STAFBUREAU (PR & Voorlichting, Personeel, Financiën, Facilitair) bij de Hogeschool Hoorn / Den Helder (rechtsvoorganger Hogeschool van Amsterdam)
 Coördinatie integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering; leiding aan staven Financiën, PR & Communicatie, Facilitair, Kwaliteitszorg, P&O
 Voorbereiden fusie Hogeschool van Amsterdam, Algemene Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Hoorn/Den Helder
 Introductie planning- en controlsystematiek

1989 - 1990
PROJECTMEDEWERKER internationalisering bij de faculteit der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 Bevorderen van studenten- en docentenuitwisseling binnen en buiten Europa
 Ontwikkelen en laten uitvoeren van een internationaal curriculum

VAKGROEPCOÖRDINATOR bij de faculteit der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 Fusie vakgroepen Historische en Algemene Opvoedkunde
 Vormgeven nieuwe vakgroep
 Introductie en implementatie functiewaardering- en studentvolgsysteem

Werkervaring

Juli 2018 - heden
FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGE GGZ inGeest

Juni 2018 - heden
LID RAAD VAN TOEZICHT LIMOR

Juni 2018 - heden
INTERVIEWER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR BELEVING VAN HERSTEL Arkin

1-12-2016 – 1-2-2019
PROJECTLEIDER WOONVOORZIENINGEN AMBULANT PLUS / ADVISEUR WOONINITIATIEVEN / ADVISEUR FAMILIEBELEID 2.0 HVO-Querido

1-7-2016 – 1-9-2017
INTERIM-MANAGER Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

16-1-2015 – 16-3-2016
DIRECTEUR A.I. Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

1-7-2014 – 1-9-2014
ADVISEUR POSITIONERING 13 BEROEPSINHOUDELIJKE FYSIOTHERAPIEVERENIGINGEN

1-4-2014 – 30-6-2014
SENIOR ADVISEUR VERENIGINGSZAKEN A.I. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 Verantwoordelijk voor strategievorming, ondersteuning, etc. van cluster van 13 beroeps-inhoudelijke verenigingen; gelieerd aan het KNGF
 Begeleiding personele gevolgen interne reorganisatie
 Ontwikkeling kennisdomeinen (oudere patiënten, duurzaamheid, preventie, kennisallianties, wetenschap, zorgverzekeraars, ledenbinding, etc.)
 Bewerkstelligen erkenning specialisatie fysiotherapie conform artikel 14 wet BIG

2010 – 15-12-2013
DIRECTEUR Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van ruim 100 grote gesubsidieerde orkesten, muziekensembles, theater- en dansgezelschappen
 Implementatie van fusie van drie rechtsvoorgangers en bewerkstelligen fusie met vierde brancheorganisatie (medio 2012 gerealiseerd): professionalisering bestuur, verbeteren relatie met achterban, ontwikkeling strategisch beleid, inrichting werkapparaat, externe positionering (richting overheden, stakeholders binnen en buiten de sector en publieke domein)
 Samenvoegen bestaande en ontwikkelen nieuw producten- en dienstenaanbod (waaronder collectieve fondsenwerving podiumkunsten, mobiliteitsplatform voor uitstroom honderden medewerkers van aangesloten instellingen, ontwikkeling code culturele diversiteit, ontwikkeling publiekscampagnes, sluiten mantelovereenkomsten, visitatie instellingen)
 Bestuurder van diverse fondsen, besturen en stuurgroepen op gebied van sociale zekerheid, collectieve promotie, ondernemerschap, mobiliteit, vrije tijd en recreatie, fondswerving en deskundigheidsbevordering
 Verhuizing bureau

2006 –2009
ALGEMEEN DIRECTEUR Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie te Rijswijk
 Herpositionering organisatie: modernisering bestuur, verbeteren relatie met achterban en externe stakeholders (overheden, stakeholders binnen en buiten de sector) en verbeteren interne en externe communicatie
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van 2.000 slagerondernemers (detailhandel en productiebedrijven)
 Implementatie van en leiding geven aan uiteenlopende processen, (innovatieve) projecten (o.a. op gebied van ICT, e-learning, onderwijs en organisatie van evenementen) en strategische samenwerking binnen de versdetailhandel
 Bestuurder van diverse fondsen en besturen op gebied van sociale zekerheid (cao, pensioen, ziektevervanging, VUT), onderwijs (vormings-, ontwikkeling- en opleidingsfondsen en vakopleiding), vleestechnologische aangelegenheden (Productschap Vee en Vlees) en ondernemersbelangen (MKB-NL, Hoofd Bedrijfschap Ambachten)
 Verbouwing bedrijfspand

1997 – 2005
DIRECTEUR Districts Huisartsen Vereniging Holland Noord te Alkmaar
 Integrale (strategische) beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en belangenbehartiging van 450 huisartsen
 Werkafsprakenproject met medisch specialisten vijf ziekenhuizen in de regio
 Oprichting vijf doktersposten
 Begeleiding bij oprichting meerdere HOED-constructies (Huisartsen Onder Een Dak)
 Ontwikkeling en uitvoering klachtenregeling
 Ontwikkeling meerdere (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden inclusief (nieuwbouw-) huisvesting
 Coördinatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
 Organisatie nazorgtraject huisartsen Nieuwjaarsramp Volendam (waaronder actieve rol in ontwikkeling buitenpolikliniek Waterlandziekenhuis)
 Organisatie zorg rond legionellaramp in Bovenkarspel
 Verhuizing bureau

1994 – 1997
ALGEMEEN DIRECTEUR stichting Delta te Almere (drie verzorgingshuizen en één verpleeghuiscentrum)
 Direct leiding aan ca. 10 managers (locatiedirecteuren en diensthoofden), indirect aan ca. 400 medewerkers
 Bestuurder conform WOR
 Fusie stichting Delta met Stichting EVA (eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen)
 Ontwikkeling WoonZorgCombinatie (WoZoCo)
 Bestuurder van beheerstichting onroerend goed

1991 - 1994
PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR A.I. Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool van Amsterdam
 Vanuit gebruikersperspectief aansturing nieuwbouw faculteit
 Verhuizing en huisvesting tien onderwijslocaties van drie fusiepartners naar nieuwbouw faculteit
 Inrichting facilitaire organisatie (bedrijfsrestaurant, huishoudelijke dienst, huisdrukkerij, conciërgerie)
 Implementatie fusiefaculteit
 Introductie planning- en controlsystematiek
 Professionalisering contractonderwijs t.b.v. externe opdrachtgevers
 Ontwikkeling HBOV-AMC variant verpleegkunde (topklinische verpleegkundige zorg in academisch ziekenhuis)

SECRETARIS COLLEGE VAN BESTUUR / HOOFD STAFBUREAU (PR & Voorlichting, Personeel, Financiën, Facilitair) bij de Hogeschool Hoorn / Den Helder (rechtsvoorganger Hogeschool van Amsterdam)
 Coördinatie integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering; leiding aan staven Financiën, PR & Communicatie, Facilitair, Kwaliteitszorg, P&O
 Voorbereiden fusie Hogeschool van Amsterdam, Algemene Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Hoorn/Den Helder
 Introductie planning- en controlsystematiek

1989 - 1990
PROJECTMEDEWERKER internationalisering bij de faculteit der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 Bevorderen van studenten- en docentenuitwisseling binnen en buiten Europa
 Ontwikkelen en laten uitvoeren van een internationaal curriculum

VAKGROEPCOÖRDINATOR bij de faculteit der Pedagogische, Andragogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 Fusie vakgroepen Historische en Algemene Opvoedkunde
 Vormgeven nieuwe vakgroep
 Introductie en implementatie functiewaardering- en studentvolgsysteem

Opleiding

2002 – 2003 Competentie ontwikkelingsprogramma directeuren, Tias Business School, Tilburg University
1999 - 2000 Marketing, sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties, Centrum voor beleid en management, Universiteit Utrecht
1991 – 1993 Hoger management voor non-profit organisaties, ISW
1991 – 1992 Leergang onderwijsmanagement, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
1990 Doctoraal psychologie (hoofdrichting ontwikkelingspsychologie, nevenrichting klinische psychologie; judicium met genoegen), Universiteit van Amsterdam
1984 Propedeuse psychologie, Universiteit van Amsterdam

Opleiding

2002 – 2003 Competentie ontwikkelingsprogramma directeuren, Tias Business School, Tilburg University
1999 - 2000 Marketing, sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties, Centrum voor beleid en management, Universiteit Utrecht
1991 – 1993 Hoger management voor non-profit organisaties, ISW
1991 – 1992 Leergang onderwijsmanagement, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
1990 Doctoraal psychologie (hoofdrichting ontwikkelingspsychologie, nevenrichting klinische psychologie; judicium met genoegen), Universiteit van Amsterdam
1984 Propedeuse psychologie, Universiteit van Amsterdam

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Film, fotografie, beeldende kunst, lezen, fietsen, reizen

Hobby's & interesses

Film, fotografie, beeldende kunst, lezen, fietsen, reizen

Eigenschappen

Generalistisch bestuurder met belangstelling voor en ervaring met een grote variëteit aan beleidsterreinen en activiteiten èn met vele jaren directie-ervaring in complexe organisaties binnen het hoger onderwijs, de gezondheidszorg, de culturele sector en beroeps- en brancheorganisaties.
Veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe organisaties (kwartiermaker), implementatie van fusieorganisaties en samenwerkingsverbanden, (maatschappelijk) ondernemen in een snel veranderende omgeving, verstevigen van de concurrentiepositie, het initiëren en doorvoeren van innovaties en verbeteringen, (integrale) strategievorming, beleidsontwikkeling en implementatie van en leiding geven aan uiteenlopende (veranderings- en fusie)processen, projecten en organisatorische veranderingen.
Daarnaast ervaring met het (laten) ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en activiteiten, leidend tot de gewenste en kwalitatief hoogwaardige resultaten. Dit dankzij sterk analytisch vermogen waarmee in korte tijd kan worden bepaald waaraan behoefte is èn het vermogen om daarin zowel de eigen organisatie (bestuur, medewerkers, medezeggenschapsorgaan) als externe stakeholders (overheden, subsidiënten, samenwerkingspartners, etc.) mee te krijgen. Verder sterk in belangenbehartiging en (stevige) onderhandelingssituaties.
Participatie in uiteenlopende netwerken met alle overheidslagen (politiek en ambtelijk), externe financiers en andere stakeholders. Verwerft zich binnen korte tijd een positie in een nieuwe werkomgeving waarbij snel weer het benodigde netwerk wordt opgebouwd, daarbij uiteraard gebruik makend van eigen grote en gevarieerde waardevolle netwerk.
Ondernemende en resultaatgerichte werkstijl. Voorts creatief, inventief, stressbestendig, diplomatiek, kritisch en communicatief sterk.

Eigenschappen

Generalistisch bestuurder met belangstelling voor en ervaring met een grote variëteit aan beleidsterreinen en activiteiten èn met vele jaren directie-ervaring in complexe organisaties binnen het hoger onderwijs, de gezondheidszorg, de culturele sector en beroeps- en brancheorganisaties.
Veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe organisaties (kwartiermaker), implementatie van fusieorganisaties en samenwerkingsverbanden, (maatschappelijk) ondernemen in een snel veranderende omgeving, verstevigen van de concurrentiepositie, het initiëren en doorvoeren van innovaties en verbeteringen, (integrale) strategievorming, beleidsontwikkeling en implementatie van en leiding geven aan uiteenlopende (veranderings- en fusie)processen, projecten en organisatorische veranderingen.
Daarnaast ervaring met het (laten) ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en activiteiten, leidend tot de gewenste en kwalitatief hoogwaardige resultaten. Dit dankzij sterk analytisch vermogen waarmee in korte tijd kan worden bepaald waaraan behoefte is èn het vermogen om daarin zowel de eigen organisatie (bestuur, medewerkers, medezeggenschapsorgaan) als externe stakeholders (overheden, subsidiënten, samenwerkingspartners, etc.) mee te krijgen. Verder sterk in belangenbehartiging en (stevige) onderhandelingssituaties.
Participatie in uiteenlopende netwerken met alle overheidslagen (politiek en ambtelijk), externe financiers en andere stakeholders. Verwerft zich binnen korte tijd een positie in een nieuwe werkomgeving waarbij snel weer het benodigde netwerk wordt opgebouwd, daarbij uiteraard gebruik makend van eigen grote en gevarieerde waardevolle netwerk.
Ondernemende en resultaatgerichte werkstijl. Voorts creatief, inventief, stressbestendig, diplomatiek, kritisch en communicatief sterk.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: GGZ inGeest, Arkin, LIMOR
 • Functie: algemeen directeur
 • Sector: Zorg & welzijn
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mirjam van Dootingh te bekijken