Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Debby Quist-Flamand

Debby Quist-Flamand

Personalia

Leeftijd
60 jaar

Portfolio

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

CV

Nationaliteit : Nederlands
Rijbewijs : GEEN

Opleidingen
1983 – 1987 : HBO Maatschappelijk Werk, specialisatie Welzijnswerk
Etnisch-Culturele Bevolkingsgroepen te Den Haag (diploma)
1981 – 1982 : HBO Sociale Academie te Amsterdam (geen diploma)
1977 – 1981 : Havo te Den Helder (diploma)
talenpakket, economie, handelskennis
1972 – 1977 : Mavo te Den Helder (diploma)
talenpakket, geschiedenis, handelskennis

Cursussen
2007/2008 : Certificaat Basiskennis SMW Basisscholen
: Certificaat Basiskennis SMW VO
: Sociale Hygiëne te Leiden (diploma)
basiskennis van de horecawet en sociale vaardigheden
: Sportmassage en EHBO te Utrecht (diploma)
: Typen te Den Helder (diploma)
10-vingers blindtypen

Werkervaringen

jan. 2013 - heden : Gezinsbegeleider Vrijwilligerswerk te Capelle a/d IJssel
Werkzaamheden;
signaleren en interventie op het gebied van huiselijk geweld
kortdurende psychosociale hulpverlening aan gezinnen
kortdurende concrete en informatieve hulpverlening aan gezinnen
verwijzing en coördinatie
preventie en consultatie
vergroten/versterken zelfredzaamheid van het gezin

okt. 2012 - jan. 2013 : School maatschappelijk werker Hefgroep/SMOOR te
(invalpool) Rotterdam
Werkzaamheden;
vormgeving van de zorgverbreding
signaleren en interventie op het gebied van huiselijk geweld
kortdurende psychosociale hulpverlening aan leerlingen en hun ouders
kortdurende concrete en informatieve hulpverlening aan leerlingen, ouders en docenten
verwijzing en coördinatie
preventie en consultatie
registratie en rapportage

okt. 2011 - okt.2012 : Individueel begeleider Fonteynenburg te Rijswijk
Werkzaamheden;
Inventarisatie van de problemen
belangenbehartiging, begeleiding, ondersteuning client
signalering
bemiddeling in conflictsituaties
schrijven begeleidingsplannen
deelname overleggen externe organisaties
ambulante hulpverlening

april 2008 – mei 2011 : Straatadvocaat ZogMH te Gouda
Werkzaamheden;
inventarisatie van de problematiek
belangenbehartiging, begeleiding, ondersteuning client
draaien spreekuur
signalering
bemiddeling naar de verschillende instanties plaatselijk, regionaal en landelijk

nov.2008 – jan. 2011 : School maatschappelijk werker Servicepunt School
(invalpool) Maatschappelijk werk te Rotterdam
Werkzaamheden;
vormgeving van de zorgverbreding
signaleren en interventie op het gebied van huiselijk geweld
kortdurende psychosociale hulpverlening aan leerlingen en hun ouders
kortdurende concrete en informatieve hulpverlening aan leerlingen, ouders en docenten
verwijzing en coördinatie
preventie en consultatie
registratie en rapportage
bso/vo/roc

aug.2008 – okt. 2008 : Algemeen maatschappelijk werker St.Kwadraad te Gouda
(zwangerschaps- Werkzaamheden;
vervanging)
inventarisatie van de problematiek
opstellen van hulpverleningsplannen
begeleiding/ondersteuning van de hulpvrager
advies en consultatie
signalering en interventie op het gebied van huiselijk geweld
informatie verstrekking en eventuele doorverwijzing

april 2008 – juni 2008 : Intaker St.Arosa/Vrouwenhulpverlening te Rotterdam
(oproepkracht) Werkzaamheden;
inventarisatie van de problematiek
telefonische adviezen en consultatie
informeren van de doelgroep en instanties
doorzetten naar de opvang/casemanangers

nov.2007 – mrt.2008 : Algemeen maatschappelijk werker St. Maatschappelijke
(zwangerschaps- Dienstverlening te Rotterdam
vervanging) Werkzaamheden;
inventarisatie van de problematiek
opstellen van hulpverleningsplannen
begeleiding/ondersteuning van de hulpvrager
spreekuren draaien
schuldhulpverlening
advies en consultatie
informatie verstrekking en eventuele doorverwijzing


mei 2007 – juli 2007 : School maatschappelijk werker Leger des Heils te Den
(ziektevervanging) Haag
Werkzaamheden;
kortdurende begeleiding van kinderen en eventueel
ouders
advies en consultatie
informatie verstrekking aan leerkrachten, ouders en kinderen
doorverwijzing voor verdere hulpverlening waar nodig

oct.2006 – febr.2007 : Intaker Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam
(ziektevervanging) Werkzaamheden;
telefonische adviezen en consultatie geven
informeren van de doelgroep
screenen van ingekomen verzoeken tot onderzoek
verzamelen van aanvullende gegevens t.b.v. de onderzoeken
bespreken van de verzoeken met de jurist en de gedragsdeskundige
verder overdragen aan de raadsonderzoeker

jan.2004 – sept.2006 : Hulpverlener
Werkzaamheden;
invalkracht/oproepkracht verslavingszorg, gehandicapten
zorg
op verzoek adviezen verstrekken en ondersteunende activiteiten verlenen op verschillende gebieden van het welzijnswerk (jeugd-en jongerenwerk, schoolmaatschappelijkwerk, etc.)

sept.2001 – dec.2003 : Medewerker Sociaal Beheer St.Woonwaard te Krimpen
a/d IJssel
Werkzaamheden;
behandeling overlastzaken (burenruzie, geluidsoverlast,
bedreigingen, etc.)
huurincasso (regelingen treffen/behandelen, etc.)
signalering van en interventie bij huiselijk geweld
mee werken aan de klantenservice (klachten aannemen,
telefoondienst, inschrijvingen aannemen, etc.)mei 2001 – juli 2001 : Senior medewerker woningcoörporaties WBR-Zuid te
Rotterdam
Werkzaamheden;
behandeling overlastzaken (burenruzie, geluidsoverlast,
bedreigingen, drugsoverlast, etc.)
mee werken aan de klantenservice (klachten aannemen,
telefoondienst, inschrijvingen aannemen, etc.)
vervangen van de teammanager bij haar afwezigheid
huurincasso (regelingsafspraken maken)
portiekgesprekken voeren met de wijkbewoners

mei 2000 – dec.2000 : Woon – werkbegeleider bij Boumanhuis te Rotterdam
Werkzaamheden;
begeleiden van drugs – en alcoholverslaafden in hun woon / leefomgeving

nov.1998 – okt.1999 : Zorgcoördinator bij St. Charlois Welzijn te Rotterdam
Werkzaamheden;
bemiddeling bij overlastzaken in de breedste zin van het
woord, tussen bewoners en diverse instellingen waaronder woningcoörporaties
coördineren van diverse hulpverleningsprojecten (herhuis-
vesting, ongediertebestrijding, etc.)
in samenwerking met andere instellingen portiekgesprekken voeren met bewoners in de wijk
huisbezoeken afleggen bij bewoners
signalering van en interventie bij huiselijk geweld
acquisitie plegen naar werkgevers, uitzendbureau’s, werkgelegenheidsprojecten
samenwerkingsverbanden aangaan met werkgelegenheidsvertegenwoordigers
individuele problematiek van bewoners in kaart brengen en trachten op te lossen

juni 1992 – mrt.1998 : Jongerenhulpverlener bij Stedelijk Jongerenwerk te
Spijkenisse
Werkzaamheden;
jeugdhulpverlening bieden op het gebied van verslaving,
gezinssituatie, huisvesting, werk, scholing, vrije tijd, etc.
informatie verstrekken aan de doelgroep
opzetten en uitvoeren van thema- en voorlichtings
activiteiten
themagesprekken voeren met de doelgroep

juni 1989 – mei 1992 : Jeugdhulpverlener (verslavingszorg) bij Stichting de Halte
te Hilversum
Werkzaamheden;
opzetten van preventie-activiteiten voor jongeren in de
leeftijd van 13 t/m 23 jaar
jeugdhulpverlening bieden op diverse gebieden (huisvesting, scholing, werk, gezinssituatie, etc.)
reclasseringswerkzaamheden verrichten (vroeghulp, rapportage, bezoeken jongeren in Huis van Bewaringen)
nazorg verlenen aan de doelgroep

mei 1988 – sept.1988 : Inrichtingswerker bij Landelijk Ontwennings Centrum
voor Molukkers te Leusden
Werkzaamheden;
individuele begeleiding van de bewoners
groepsbegeleiding
geven van sociale vaardighedenjan.1985 – april 1988 : Drugshulpverlener bij Stichting Tjandu te Utrecht
Werkzaamheden;
landelijk opzetten van hulpverleningsprojecten t.b.v. de
Molukse samenleving m.b.t. drugsgebruik
informatie verstrekken aan de doelgroep
begeleiding en coördinatie projecten verzorgen
materiële en immateriële hulpverlening bieden

sept.1984 – dec.1984 : Medewerker Reclassering te Utrecht
Werkzaamheden;
vroeghulp bieden
voortgangsrapportage verzorgen
nazorg verlenenaug.1982 – juni 1984 : Medewerker Stichting Welzijn Surinamers en Antillianen te
Den Helder
Werkzaamheden;
sociaal- culturele activiteiten verzorgen
verlenen van materiële en immateriële hulpverlening
telefonische hulpdiensten draaien

jan.1982 – juni 1982 : Medewerker Stichting Release te Den Helder
Werkzaamheden;
verlenen van materiële en immateriële hulpverlening
draaien van telefonische hulpdiensten

Ik wil graag werken als

Sector(en):
 • Overheid
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Gedetacheerd
Salaris:
 • 3.500 - 5.000
Aantal uren:
 • 24-32 uur
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Mijn huidige situatie

Sector(en):
 • Onderwijs
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

zie cv

Opleidingen

zie cv

Meer over mij

Werkgebied

 • Capelle aan den IJssel 100km
Talentcard®